Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Năm sáng tác:2001
Tác giả:Vũ Khoan
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài viết này đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001, in trong tập Một góc nhìn của trí thức, NXB Trẻ, Thành phố HCM, 2002
Bài viết liên quan:Xem bài soạn

Tóm tắt tác phẩm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Mở đầu bài nghị luận, tác giả Vũ Khoan đề ra nhiệm vụ của con người Việt Nam trước mục tiêu chung của đất nước là: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiếp cận nền kinh tế tri thức, thoát khỏi nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

Tác giả thẳng thắn nêu ra điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam. Điểm mạnh của người Việt là: thông minh, nhạy bén, cần cù, sáng tạo, tỉ mỉ, đoàn kết, đùm bọc trong chống giặc ngoại xâm và thích ứng nhanh. Điểm yếu của người Việt là: thiếu kiến thức cơ bản, kém năng lực thực hành, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ công việc khẩn trương, đố kị trong làm ăn, cuộc sống đời thường, hạn chế trong thói quen nếp nghĩ, kì thị trong kinh doanh, quen bao cấp, thói khôn vặt và ít giữ chữ tín.

Vì vậy, chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới quan trọng nhất là chuẩn bị bản thân con người vì con người là động lực phát triển của lịch sử.

Đọc tài liệu sưu tầm - Văn mẫu lớp 9 tập 2