Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%

Xuất bản: 08/06/2020 - Tác giả:

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 gia trị của V là bao nhiêu. Dựa vào kiến thức đã học về glucozơ các em hãy lựa chọn câu trả lời chính xác nhất.

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 gia trị của V là

A. 17,92.

B. 8,96.

C. 22,40.

D. 11,20.

Đáp án: A. 17,92

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 giá trị của V là 17,92 lít

Giải thích

nC₆H₁₂O₆ = 0,5

C₆H₁₂O₆ \(\rightarrow \) 2 C₂H₅OH + 2CO₂

nCO₂ = 2.nC₆H₁₂O₆ = 0,5.2 =1 mol

=> Thể tích CO₂ thực tế thu được là : VCO₂ = 1. 22,4. 80%= 17,92 lít

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Câu hỏi liên quan

1. Cho 90 gam glucozo với hiệu suất 80 thu được m gam C₂H₅OH. Giá trị của m là:

A. 36,8

B. 18,4

C. 23,0

D. 46,0

Đáp án: A. 36,8

Cho 90 gam glucozo với hiệu suất 80 thu được m gam C₂H₅OH. Giá trị của m là 36,8

Giải thích

nC₆H₁₂O₆ = 0,5

C₆H₁₂O₆ \(\rightarrow \) 2 C₂H₅OH + 2CO₂

nC₂H₅OH = 2.nC₆H₁₂O₆ = 0,5.2 =1 mol

=> Khối lượng C₂H₅OH thực tế thu được là : mC₂H₅OH = 1. 46. 80%= 36,8 gam

2. Cho 6,5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch chứa CuSO4. Khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng là

A. 2,0

B. 5,6

C. 6,4

D. 7,8

Đáp án: C. 6,4

Xem lời giải chi tiết câu 2 tại đây: Cho 6,5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch chứa CuSO4

3. Cho 90 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic ở điều kiện thích hợp, hiệu suất của phản ứng đạt 80%. Khối lượng este thu được là

A. 88,0

B. 100,0

C. 70,4

D. 105,6

Đáp án: C. 70,4

Khối lượng este thu được sau phản ứng là 70,4 gam

Xem thêm giải thích đáp án câu 3 tại đây: cho 90 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic

Trên đây là phương pháp giải bài tập cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80% tính thể tích CO₂ sinh ra sau phản ứng và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM