Cho 6,5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch chứa CuSO4

Cho 6 5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch chứa CuSO4 . khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng là ? Dựa vào kiến thức đã học các em hãy tính khối lượng kim loại sinh ra sau phản ứng giữa kim loại và muối.

Cho 6,5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch chứa CuSO4. Khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng là

A. 2,0

B. 5,6

C. 6,4

D. 7,8

Đáp án: C. 6,4

Sau phản ứng Zn và dung dịch CuSO4, khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng là 6,4 gam

Giải thích

Số mol của kim loại kẽm

\( n_{Zn}={6,5 \over 65}=0,1 mol\)

Zn+CuSO₄ \(\rightarrow \) ZnSO₄+Cu

Theo phương trình phản ứng ta có: \( n_{Cu}= n_{Zn}=0,1 mol\)

Vậy khối lượng kim loại sinh ra sau phản ứng  \(m_{Cu}=0,1 . 64 = 6,4 g\)

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Câu hỏi liên quan

1. Dung dịch NaCl tác dụng được với chất nào sau đây?

A. CuSO₄

B. AgNO₃

C. H₃PO₄

D. Ba(OH)₂

Đáp án: C. H₃PO₄

2. Cho khí H₂ dư qua ống đựng 14,2 g hỗn hợp Fe₂O₃ và Al₂O₃ nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 2,24(l) khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

A. 60% \(Fe_2O_3\) ; 40% \(Al_2O_3\)

B. 52,48% \(Fe_2O_3\); 47,52% \(Al_2O_3\)

C. 40% \(Fe_2O_3\); 60% \(Al_2O_3\)

D. 56,34% \(Fe_2O_3\); 43,66% \(Al_2O_3\)

Xem đáp án và giải thích câu 2 tại đây: Cho khí H₂ dư qua ống đựng 10 g hỗn hợp Fe₂O₃ và Al₂O₃ nung nóng

3. Để điều chế một ít Cu trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau: 

(1): Dùng Fe cho vào dung dịch CuSO4

(2): Điện phân dung dịch CuSO4

(3): Khử CuO ở nhiệt độ cao

A. Dùng (2) và (3)

B. Dùng (3)

C. Chỉ dùng (1)

D. Dùng (1) và (2)

Đáp án: C. Chỉ dùng (1)

Để điều chế một ít Cu trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng Fe cho vào dung dịch CuSO4

Giải thích

(1) dùng trong phòng thí nghiệm

(2) và (3) dùng trong công nghiệp

Trên đây là phương pháp giải bài tập cho 6 5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch chứa CuSO4 tính khối lượng kim loại sinh ra sau phản ứng và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM