Bột Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào

Ở nhiệt độ thường, bột Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Viết phương trình phản ứng để xác định các chất sau phản ứng

Ở nhiệt độ thường, bột Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. KOH.

B. H₂SO₄ loãng.

C. MgCl₂.

D. Fe(NO₃)₂.

Đáp án: B. H2SO4 loãng.

Giải thích

Ở nhiệt độ thường, bột Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch H₂SO₄ loãng, phương trình phản ứng diễn ra như sau

Fe + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂

Câu hỏi liên quan

1. Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. MgCl₂.

B. CuSO4.

C. HCl.

D. AgNO₃.

Đáp án: A. MgCl₂

Xem giải thích đáp án câu 1: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào

2. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch FeSO4 ?

A. Cu.

B. Ag.

C. Fe.

D. Mg.

Đáp án: D. Mg.

Mg là kim loại tác dụng được với dung dịch FeSO4

Xem giải thích đáp án câu 2: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch FeSO4

3. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3?

A. Mg.

B. Fe.

C. Ag.

D. Cu.

Đáp án: A. Mg

Kim loại không tác dụng với dung dịch FeCl₃ là Mg.

Xem giải thích đáp án câu 3: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3

Trên đây đáp án cho câu hỏi Bột Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM