Chất nào sau đây không hoà tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường?

Xuất bản ngày 25/06/2020 - Tác giả:

Chất nào sau đây không hoà tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường? Dựa trên kiến thức về hóa học vô cơ, chất không hoà tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường Aly-Ala.

Chất nào sau đây không hoà tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường?

A. Glyxerol.

B. Lys-Gly-Val-Ala.

C. Aly-Ala.

D. Glucozơ.

Đáp án: C. Aly-Ala

Giải thích

Phản ứng của các chất trên với Cu(OH)2 là

Glyxerol

Cu(OH)₂    + 2C₃H₅(OH)₃ → 2H2O + [C₃H₅(OH)₂O]₂Cu

Lys-Gly-Val-Ala

Xảy ra phản ứng màu biure đặc trưng của tripeptit trở lên có màu tím

Aly-Ala

Không xảy ra phản ứng

Glucozơ

2C₆H₁₂O₆6 + Cu(OH)₂ → 2H₂O + (C₆H₁₁O₆)₂Cu

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam

A. Glucozơ và Fructozơ

B. Glucozơ và OH-CH₂-CH₂-CH₂-OH

C. Fructozơ và Etylic

D. Glixerin và OH-CH₂ -CH=CH₂

Đáp án A. Glucozơ và Fructozơ

Chất hòa tan được Cu(OH)₂ tạo ra dung dịch màu xanh lam là Glucozơ và Fructozơ

Xem giải thích đáp án câu 1: Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam

2. Phát biểu nào sau đây không đúng :

A. Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2

B. Fructozơ, glixerol, saccarozơ có phản ứng với Cu(OH)₂ ở nhiệt độ thường.

C. Glucozơ và mantozơ phản ứng với Cu(OH)₂ trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ tạo ra kết tủa đỏ gạch

D. Tinh bột không phản ứng với Cu(OH)₂

Đáp án: A. Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)₂

Xem giải thích đáp án câu 2Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào sau đây không hoà tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM