Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam

Xuất bản: 09/06/2020 - Tác giả:

Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. Dựa vào kiến thức đã học hãy xác định các chất hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam

A. Glucozơ và Fructozơ

B. Glucozơ và OH-CH₂-CH₂-CH₂-OH

C. Fructozơ và Etylic

D. Glixerin và OH-CH₂ -CH=CH₂

Đáp án A. Glucozơ và Fructozơ

Chất hòa tan được Cu(OH)₂ tạo ra dung dịch màu xanh lam là Glucozơ và Fructozơ

Giải thích

A. Chứa 2 nhóm – OH kề nhau sẽ có tính chất trên Glucozơ và Fructozo có các nhóm -OH liền kề nhau nên phản ứng được với Cu(OH)₂

B. Có OH-CH₂-CH₂-CH₂-OH 2 nhóm OH không liền kề nhau nên không phản ứng

C. Có Etylic không phản ứng

D. Có OH-CH₂-CH=CH₂ không phản ứng

Câu hỏi liên quan

1. Ở nhiệt độ thường, dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu

A. tím.

B. vàng.

C. da cam.

D. xanh.

Đáp án: D. xanh.

Ở nhiệt độ thường, dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu xanh.

2. Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 gia trị của V là

A. 17,92.

B. 8,96.

C. 22,40.

D. 11,20.

Đáp án: A. 17,92

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO₂ giá trị của V là 17,92 lít

Xem giải thích đáp án câu 2 chi tiết tại đâyCho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 gia trị của V là

3. Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Đáp án D. 6

Glucozơ có công thức phân tử là C₆H₁₂O₆ vì vậy số nguyên tử oxi trong phân tử gulucozo là 6. Chọn đáp án D.

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM