Chất nào sau đây tham gia phản ứng thủy phân?

Xuất bản ngày 25/06/2020 - Tác giả:

Chất nào sau đây tham gia phản ứng thủy phân? Dựa trên kiến thức đã học trong chương trình hóa học hữu cơ lớp 12, trong các chất cho trước, chất tham gia phản ứng thủy phân là xenlulozơ

Chất nào sau đây tham gia phản ứng thủy phân?

A. Xenlulozơ.

B. Fructozơ.

C. Glyxerol.

D. Glucozơ.

Đáp án: A. Xenlulozơ.

Chất tham gia phản ứng thủy phân là xenlulozơ

Giải thích

Phản ứng thủy phân của xenlulozơ diễn ra như sau

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Câu hỏi liên quan

1. Thủy phân 102,6 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 36.

C. 54.

D. 43,2

Đáp án: D. 43,2

Thủy phân 102,6 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là 43,2

Xem giải thích đáp án câu 1: Thủy phân 102,6 gam saccarozơ với hiệu suất 80%

2. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2

B. Fructozơ, glixerol, saccarozơ có phản ứng với Cu(OH)₂ ở nhiệt độ thường.

C. Glucozơ và mantozơ phản ứng với Cu(OH)₂ trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ tạo ra kết tủa đỏ gạch

D. Tinh bột không phản ứng với Cu(OH)₂

Đáp án: A. Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)₂

Xem giải thích đáp án câu 2Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào sau đây tham gia phản ứng thủy phân và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM