Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2 ?

Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2 đây là phát biểu đúng hay sai? Dựa vào kiến thức đã học hãy lựa chọn đáp án đúng trong các nhận định bên dưới.

Phát biểu nào sau đây không đúng :

A. Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2

B. Fructozơ, glixerol, saccarozơ có phản ứng với Cu(OH)₂ ở nhiệt độ thường.

C. Glucozơ và mantozơ phản ứng với Cu(OH)₂ trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ tạo ra kết tủa đỏ gạch

D. Tinh bột không phản ứng với Cu(OH)₂

Đáp án: A. Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)₂

Phát biểu không đúng là Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2

Giải thích

Về phản ứng của các chất với Cu(OH)₂

Phản ứng ở nhiệt độ thường:

Ancol đa chức có các nhóm –OH liền kề nhau, những chất có nhiều nhóm –OH kề nhau:

  • Hiện tượng: Tạo phức màu xanh lam
  • Những chất thường gặp: etilenglicol (C₂H₄(OH)₂); glixerol (C₃H₆(OH)₂); glucozơ (C₆H₁₂O₆); fructozơ (C₆H₁₂O₆); saccarozơ (C₁₂H₂₂O₁₁); mantozơ (C₁₂H₂₂O₁₁)
  • Axit cacboxylic (-COOH): phản ứng tạo dung dịch màu xanh nhạt
  • Tripeptit trở lên và protein: phản ứng màu biure với Cu(OH)₂/OH- tạo thành phức màu tím

Phản ứng ở nhiệt độ cao

Phản ứng này chỉ diễn ra ở những chất có chứa nhóm chức anđehit –CHO

  • Hiện tượng: Tạo kết tủa Cu₂O đỏ gạch
  • Những chất chứa nhóm –CHO thường gặp: anđehit; glucozơ (C₆H₁₂O₆); mantozơ (C₆H₁₂O₁₁)
  • Ngoài ra còn có frutozơ (C₆H₁₂O₆), axit fomic (HCOOH), este của axit fomic (HCOOR)
  • Lưu ý: Những chất chỉ có nhóm chức –CHO thì không phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Xenlulozơ không hòa tan được Cu(OH)2

Do xelulozơ không có tính chất của ancol đa chức. Mặc dù xelulozơ có nhiều nhóm -OH nhưng những nhóm -OH này không gắn vào các nguyên tử C cạnh nhau. Vì vậy Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)₂ là nhận định sai.

Xem thêm: Đề thi thử THPH Quốc gia 2020 môn Hóa

Câu hỏi liên quan

1. Hợp chất không hòa tan được Cu(OH)₂ là

A. propan-1,3-điol.

B. propan-1,2-điol.

C. glixerol.

D. etylen glicol.

Đáp án A. propan-1,3-điol

Giải thích

Ancol đa chức có 2 nhóm -OH đính với 2 C liền nhau thì hòa tan được Cu(OH)₂

-> Ancol không hòa tan được Cu(OH)2 là propan-1,3-điol (HOCH₂-CH₂-CH₂OH)

2. Glucozo tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng

Glucozo tác dụng với Cu(OH)₂ đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch Cu₂O, phương trình phản ứng diễn ra như sau:

C₆H₁₂O₆  + 2Cu(OH)₂ + NaOH → 3H₂O + Cu₂O + C₆H₁₁O7Na

3. Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO₂ gia trị của V là

A. 17,92.

B. 8,96.

C. 22,40.

D. 11,20.

Đáp án: A. 17,92

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO₂ giá trị của V là 17,92 lít

Xem giải thích đáp án câu 3 chi tiết tại đây: Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Xenlulozơ có hòa tan được Cu(OH)2 không và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM