Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau

Xuất bản: 09/06/2020 - Tác giả:

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau và nhận định số lượng kết tủa sau phản ứng. Bằng kiến thức đã học các em hãy lựa chọn đáp án chính xác nhất

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau

1 - Dung dịch NaHCO₃.

2 - Dung dịch Ca(HCO₃)₂.

3 - Dung dịch MgCl₂.

4 - Dung dịch Na₂SO₄.

5 - Dung dịch Al₂(SO₄)₃.

6 - Dung dịch FeCl₃.

7 - Dung dịch ZnCl₂.

8 - Dung dịch NH₄HCO₃.

Tổng số kết tủa thu được trong tất cả các thí nghiệm trên là:

A.    8.

B.    6.

C.    5.

D.    7.

Đáp án C. 5.

Tổng số kết tủa thu được trong tất cả các thí nghiệm trên là 5

Giải thích

Trong các thí nghiệm trên đều có kết tủa nhưng đề bài hỏi tổng số loại kết tủa chứ không phải số thí nghiệm cho kết tủa.

Các loại kết tủa là : BaCO₃, CaCO₃, Mg(OH)₂, BaSO₄ , Fe(OH)₃

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Câu hỏi liên quan

1. NaHSO4 + Ba(OH)2 dư

Phản ứng giữa muối natri và bari hiđroxit được diễn ra như sau

Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4

2. Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) và số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau
Giá trị của m là

A. 10,68.

B. 9,18.

C. 12,18.

D. 6,84.

Đáp án: C. 12,18.

Xem giải thích đáp án câu 2 chi tiết tại đây

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3

3. Cho NaOH dư phản ứng với các dung dịch sau: AlCl3, Ba(HCO3), CuSO4, HCl, NH4Cl, MgSO4, FeCl3. Sau khi các phản ứng kết thúc, số trường hợp thu được kết tủa là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đáp án D. 4

Giải thích

Các dung dịch thu được kết tủa khi tác dụng với dung dịch NaOH dư gồm: Ba(HCO3)2, CuSO4, MgSO4, FeCl3.

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau tổng số kết tủa thu được là bao nhiêu và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM