Hòa tan hỗn hợp Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng

Xuất bản: 10/06/2020 - Tác giả:

Hòa tan vừa hết 7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng. Hãy đọc toàn bộ câu hỏi và lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Hòa tan vừa hết 7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì có 0,2 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 4,48.

C. 2,24.

D. 3,36.

Đáp án: B. 4,48

Hòa tan Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì có 0,2 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)

Giải thích

Đặt a, b là số mol Al và Al2O3

—> mX = 27a + 102b = 7

nNaOH = a + 2b = 0,2

—>a = 2/15; b = 1/30

nH2 = 1,5a = 0,2 —> V = 4,48 lít

Câu hỏi liên quan

1. Al2O3 + NaOH

Đây là phản ứng đặc trưng của nhôm oxit. Phương trình phản ứng như sau

Al₂O₃ + 2NaOH →    H₂O + 2NaAlO₂

2. Al + NaOH

Phản ứng diễn ra như sau chất rắn màu xám bạc của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, sủi bọt khí là hidro (H₂). Dưới đây là phương trình phản ứng.

2Al + 2H₂O + 2NaOH → 3H₂ + 2NaAlO₂

3. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 2M, thu được 1,68 lít khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thể tích dung dịch NaOH (ml)340470
Khối lượng kết tủa (gam)2aa-0,78

A. 3,30.

B. 3,90.

C. 1,65.

D. 4,50.

Đáp án: B. 3,90.

Xem giải thích đáp án câu 3 chi tiết tại đâyHòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al Al2O3 trong 200ml dung dịch HCl 2M

4. Cho khí H2 dư qua ống đựng 14,2 g hỗn hợp fe2o3 và al2o3 nung nóng (hỗn hợp A), thu được hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 2,24(l) khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là:

A. 60% \(Fe_2O_3\) ; 40% \(Al_2O_3\)

B. 52,48% \(Fe_2O_3\); 47,52% \(Al_2O_3\)

C. 40% \(Fe_2O_3\); 60% \(Al_2O_3\)

D. 56,34% \(Fe_2O_3\); 43,66% \(Al_2O_3\)

Đáp án: D. 56,34% \(Fe_2O_3\); 43,66% \(Al_2O_3\)

Vậy trong hỗn hợp A dạng bột gồm Fe2O3 và Al2O3 có phần trăm khối lượng mỗi chất là 56,34% \(Fe_2O_3\) và 43,66% \(Al_2O_3\)

Xem giải thích đáp án câu 4 chi tiết tại đây: Cho khí H2 dư qua ống đựng 14,2 g hỗn hợp fe2o3 và al2o3 nung nóng

Trên đây là phương pháp giải bài tập hòa tan hỗn hợp Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM