Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

Trong các chất cho trước, chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là HCOOC2H5 do có cấu tạo HCOOR dạng RO-CHO mang gốc chức anđêhit

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

A. C₆H₅OH

B. CH₃COCH₃

C. HCOOC2H₅

D. CH₃COOH

Đáp án C. HCOOC2H₅

Trong tất cả các chất đã cho, HCOOC2H5 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

Giải thích

HCOOC2H5 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương do có cấu tạo HCOOR dạng RO-CHO ⇒ nhóm –CHO có khả năng tráng gương:

RO-CHO + 2AgNO₃ + 3NH₃ + H₂O → ROCOONH₄ + 2Ag↓ + 2NH₄NO₃.

Câu hỏi liên quan

1. Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: C.4

Có 4 đồng phân của công thức phân tử C₄H₈O₂ chỉ tác dụng với NaOH

2. Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với

A. dung dịch NaOH, đun nóng.

B. H₂ (xúc tác Ni, đun nóng).

C. Kim loại Na.

D. H₂O (xúc tác H₂SO₄ loãng, đun nóng).

Đáp án : C. Kim loại Na.

Este CH₂=CHCOOCH₃ không tác dụng với kim loại Na.

Xem giải thích đáp án câu 2Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng gương và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM