Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

Để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% thì lượng glucozơ cần dùng là 2,25 gam. Dựa trên phương trình phản ứng của glucozơ để xác định số mol của chất sinh ra sau phản ứng.

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là :

A. 2,25 gam

B. 1,80 gam

C. 1,82 gam

D. 1,44 gam.

Đáp án: A. 2,25 gam

Giải thích

Phương trình phản ứng :

CH₂OH[CHOH]₄CHO + H₂ \(\rightarrow \) CH₂OH[CHOH]₄CH₂OH

Ta có số mol của các chất tham gia phản ứng và sản phẩm đều bằng nhau

Vì hiệu suất phản ứng là 80% nên khối lượng glucozơ cần dùng là :

M=\(0,01.{180 \over 80}\) =2,25g

Câu hỏi liên quan

1. Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

A. 360 gam

B. 300 gam

C. 250 gam

D. 270 gam

Đáp án: D. 270 gam

Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là 270 gam

Xem giải thích đáp án câu 1Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%

2. Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic 40o (khối lượng riêng 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là :

A. 626,09 gam.

B. 782,61 gam.

C. 305,27 gam.

D. 1565,22 gam.

Đáp án: B. 782,61 gam

Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic 40o (khối lượng riêng 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là 782,61 gam

Trên đây đáp án cho câu hỏi Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là bao nhiêu và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM