Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch HCl . Axit amino axetic có công thức cấu tạo là NH2-CH2-COOH có phản ứng với HCl, tham khảo phương trình phản ứng xảy ra.

Axit amino axetic (NH₂-CH₂-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. Na₂SO₄

B. NaCl.

C. NaNO₃

D. HCl.

Đáp án: D. HCl

Giải thích

Phương trình phản ứng giữa axit amino axetic diễn ra như sau

HCl + H₂NCH₂COOH → ClH₃NCH₂COOH

Câu hỏi liên quan

1. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt?

A. NaHCO₃

B. NaCl.

C. Na₂SO₄

D. Na₂CO₃

Đáp án: A. NaHCO₃

Xem giải thích đáp án câu 1Muối nào dễ bị phân hủy bởi nhiệt

2. Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Etan.

B. Toluen.

C. Benzen.

D. Buta-1,3-đien.

Đáp án: D. Buta-1,3-đien.

Chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là Buta-1,3-đien.

Trên đây đáp án cho câu hỏi Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM