Bài 6 trang 38 SGK Toán 8

Lời giải và đáp án bài 6 trang 38 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1

Đề bài

Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:                                
\({{x^5−1}\over{x^2−1}}={{...}\over{x+1}}\)

Đáp án lời giải

Ta có: \(x^2−1=(x−1)(x+1)\)

Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho \(x−1\)

Vậy phải chia tử của vế trái \(x^5–1\) cho \(x−1\)

Vậy phải điền vào chỗ trống :  \(x^4+x^3+x^2+x+1\)

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 38 SGK Toán 8

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top