Bài 6 trang 38 SGK Toán 8

Lời giải và đáp án bài 6 trang 38 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1

Đề bài

Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:                                
\({{x^5−1}\over{x^2−1}}={{...}\over{x+1}}\)

Đáp án lời giải

Ta có: \(x^2−1=(x−1)(x+1)\)

Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho \(x−1\)

Vậy phải chia tử của vế trái \(x^5–1\) cho \(x−1\)

Vậy phải điền vào chỗ trống :  \(x^4+x^3+x^2+x+1\)

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 38 SGK Toán 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 38 SGK Toán 8 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu