Cách giải và đáp án bài 15 trang 43 sgk toán lớp 8 tập 1 phần đại số

Xuất bản: 01/06/2018 - Cập nhật: 18/05/2021 - Tác giả:

Dưới đây đọc tài liệu gửi tới các em cách giải và đáp án môn toán bài 15 trang 43 sách giáo khoa môn toán lớp 8 tập 1 phần đại số: Quy đồng mẫu thức các phân thức.

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân thức sau:

Cách giải và đáp án bài 15 trang 43 sgk toán lớp 8 tập 1 phần đại số hình 1
Đáp án lời giải:

a) Tìm MTC:

2x + 6 = 2(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

MTC = 2(x – 3)(x + 3) = 2(x2 – 9)

Nhân tử phụ:

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3

2(x – 3)(x + 3) : (x2 – 9) = 2

Qui đồng:

Cách giải và đáp án bài 15 trang 43 sgk toán lớp 8 tập 1 phần đại số hình 2

b) Tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3x2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC = 3x(x – 4)2

Nhân tử phụ:

3x(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3x

3x(x – 4)2 : 3x(x – 4) = x – 4

Qui đồng:

Cách giải và đáp án bài 15 trang 43 sgk toán lớp 8 tập 1 phần đại số hình 3

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM