Bài 4 trang 38 SGK toán đại số lớp 8 tập 1

Đọc tài liệu gửi tới các em học sinh lời giải và đáp án bài 4 trang 38 SGK toán lớp 8 tập 1 phần đại số để các em ôn lại những kiến thức đã học.

Đề bài

Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn lan, hùng, hương, huy đã cho:

đề bài 4

Lời giải bài 4 trang 38 sgk đại số 8

đáp án bài 4

Hùng viết sai vì đã chia tử của vế trái cho nhân tử chung x+1 thì cũng phải chia mẫu của nó cho x+1. Sửa lại là:

cách giải bài 4

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 38 sgk Toán 8

doctailieu.com
Back to top