Cách giải và đáp án bài 3 trang 36 SGK toán đại số lớp 8 tập 1

Cách giải và đáp án bài 3 trang 36 SGK toán lớp 8 tập 1 phần đại số giúp các em ôn lại kiến thức đã học và luyện tập môn học hàng ngày.

Đề bài

Cho ba đa thức : \(x^2 – 4x, x^2 + 4, x^2 + 4x.\) Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:                            
\({{...}\over{x^2−16}}={{x}\over{x−4}}\)

Đáp án lời giải

Ta có: \((…)(x – 4) = x(x^2 – 16) = x(x - 4)(x + 4) = (x^2 + 4x)(x -4)\)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức \(x(x + 4)\) hay \(x^2 + 4x.\)

Trang Doan (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM