Cách giải và đáp án bài 3 trang 36 SGK toán đại số lớp 8 tập 1

Cách giải và đáp án bài 3 trang 36 SGK toán lớp 8 tập 1 phần đại số giúp các em ôn lại kiến thức đã học và luyện tập môn học hàng ngày.

Đề bài

Cho ba đa thức : \(x^2 – 4x, x^2 + 4, x^2 + 4x.\) Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:                            
\({{...}\over{x^2−16}}={{x}\over{x−4}}\)

Đáp án lời giải

Ta có: \((…)(x – 4) = x(x^2 – 16) = x(x - 4)(x + 4) = (x^2 + 4x)(x -4)\)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức \(x(x + 4)\) hay \(x^2 + 4x.\)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải và đáp án bài 3 trang 36 SGK toán đại số lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu