Bài 5 trang 38 sgk Đại số lớp 8

Xuất bản: 07/06/2018 - Cập nhật: 01/09/2020

Tham khảo hướng dẫn lời giải và đáp án bài 5 trang 38 sách giáo khoa Toán đại số 8 tập 1

Đề bài

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

\(a) {{x^3+x^2}\over{(x-1)(x+1)}}= {{...}\over{x-1}}; b) {{5(x+y)}\over{2}}= {{5x^2-5y^2}\over{...}}\)

Đáp án lời giải
bài 5 tr. 38 Đại số 8

a) \({{x^3+x^2}\over{x^2-1}}= {{x^2(x+1)}\over{(x-1)(x+1)}}={x^2\over{(x-1)}}\)

Vậy phải điền \( x^2\) vào chỗ trống

b) \({{5x^2-5y^2}\over{2x-2y}}= {{5(x-y)(x+y)}\over{2(x-y)}}={{5(x+y)\over2}}\)

Vậy phải điền \((2x-2y\)) vào chỗ trống.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 38 SGK Toán đại số 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM