Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng

Bài 5 trang 68 SGK Tin học 12

Bài 5 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 5 trang 68 Sách giáo khoa Tin học lớp 12: Nêu một ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán.

Bài 4 trang 68 SGK Tin học 12

Bài 4 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 4 trang 68 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?