Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng

Bài 4 trang 49 SGK Tin học 12

Bài 4 trang 49 SGK Tin học 12

Giải bài 4 trang 49 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0.

Bài 3 trang 48 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 48 SGK Tin học 12

Giải bài 3 trang 48 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, học sinh thực hành sắp xếp các trường theo thứ tự tăng - giảm dần trong bảng dữ liệu

Bài 2 trang 48 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 48 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 48 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Hiển thị các học sinh nam trong lớp; Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên; Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8

Bài 1 trang 48 SGK Tin học 12

Bài 1 trang 48 SGK Tin học 12

Giải bài 1 trang 48 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Thêm các bản ghi vào bảng, thực hành sử dụng các cách di chuyển trong bảng.