Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Bài 89 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 89 trang 36 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 89 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 10 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất chia hết của một tổng khác.

Đề bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai

a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.

   

b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.

   

c) Nếu tổng của hai sô chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.

   

d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.

   

» Bài tập trước: Bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+ Sử dụng: Nếu hai số cùng chia hết cho a thì tổng hai số cũng chia hết cho a và hiệu hai số cũng chia hết cho a.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Câu Đúng Sai
a x  
b   x
c x  
d x  

Giải thích và ví dụ:

a) Đúng vì đây là Tính chất chia hết của tổng

b) Sai. Ví dụ: 7 + 5 = 12

7 và 5 không chia hết cho 6 nhưng 12 lại chia hết cho 6.

c) Suy ra từ tính chất chia hết của tổng.

Ví dụ tổng là 30, một số hạng là 20 đều chia hết cho 5 thì số hạng còn lại (là số 10) cũng chia hết cho 5.

d) Suy ra từ tính chất chia hết của một hiệu. Giải thích như câu c.

Ví dụ: Hiệu là 7, số bị trừ là 21

» Bài tập tiếp theo: Bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 89 trang 36 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top