Bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Bài 90 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 90 trang 36 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 90 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 10 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất chia hết của một tổng khác.

Đề bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

 Gạch dưới số mà em chọn:

a) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(3\)\(b\) \(\vdots\) 3 thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6; 9; 3\).

b) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(2\)\(b \) \(\vdots\) \(4\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(4; 2; 6\).

c) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(6\)\(b\) \(\vdots\) \(9\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6; 3; 9\).

» Bài tập trước: Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng: \(a\,\, \vdots \,\,m;\,b\,\, \vdots \,\,m\) thì \(\left( {a + b} \right)\,\, \vdots \,\,m\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(3\)\(b\) \(\vdots\) \(3\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6; 9\); \(\underline{3}\).

VD: \(3+12=15\)

\(15\) chia hết cho \(3\) và không chia hết cho \(6;9\)

b) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(2\)\(b\) \(\vdots\) \(4\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(4\); \(\underline{2}\); \(6\).

VD: \(2+8=10\)

\(10\) chia hết cho \(2\) và không chia hết cho \(4;6\) 

c) Nếu \(a \)\(\vdots\) \(6\)\(b\) \(\vdots\) \(9\) thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6\); \(\underline{3}\); \(9\).

VD: \(6+9=15\)

\(15\) chia hết cho \(3\) và không chia hết cho \(6;9\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 90 trang 36 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top