Bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Bài 88 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 88 trang 36 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 88 trang 36 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 10 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất chia hết của một tổng khác.

Đề bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Khi chia số tự nhiên \(a\) cho \(12\), ta được số dư là \(8\). Hỏi số \(a\) có chia hết cho \(4\) không ? Có chia hết cho \(6\) không ?

» Bài tập trước: Bài 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

\(a \, \vdots  m ; b \, \vdots \,  m\) thì \((a + b ) \, \vdots \;  m\)

\(a \,\not  {\vdots} \, m ; b \, \vdots\;  m \) thì \((a + b  ) \,\not  {\vdots} \, m\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi \(q\) là thương trong phép chia \(a\) cho \(12\), ta có \(a = 12q + 8\).

Hay \( a=4.3q+4.2\)

\((4 . 3q)\) chia hết cho \(4;\) \(8\) chia hết cho \(4\).

Vậy \(a\) chia hết cho \(4\).

Tương tự ta có: \(a=12q+8=6.2q+8\) 

\((6.2q)\) chia hết cho \(6\) nhưng \(8\) không chia hết cho \(6\) nên \(6.2q+8\) không chia hết cho \(6.\)

Hay \(a\) không chia hết cho \(6\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 88 trang 36 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top