Soạn sử 9 bài 5

Tài liệu hướng dẫn soạn lịch sử 9 bài 5Các nước Đông Nam Á của ĐọcTàiLiệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và bộ câu hỏi trắc nghiệm cùng loạt bài hướng dẫn giải bài tập trong các trang từ 22 đến trang 25 sách giáo khoa.

Qua tài liệu soạn sử 9 bài 5 dưới đây các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức quan trọng của bài học này.

Bài 5 sử 9: Các nước Đông Nam Á

Nội dung

Kiến thức sử 9 bài 5

Những kiến thức quan trọng bạn cần nằm vững của bài này:

I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

- Đôi nét về địa lý: diện tích 4,5 triệu km2, dân số 536 triệu người (2002); hiện gồm 11 quốc gia.

- Tình hình Đông Nam Á:

+ Trước 1945: đều là thuộc địa của các nước phương Tây (trừ Thái Lan).

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước nổi dậy giành được chính quyền (In-đô-nê-xi-a - 17/8/1945; Việt Nam - 2/9/1945; Lào - 12/10/1945). Tiếp đó là: Phi-lip-pin (7/1946), Miến Điện (1/1948), Mã Lai (8/1957).

+ Cùng với việc thành lập khối SEATO, Mĩ tiến hành xâm lược Việt Nam khiến tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng. 

Tham khảo thêm kiến thức tại bài trả lời câu hỏi thảo luận trang 22 SGK sử 9

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

- Hoàn cảnh ra đời:

+ Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nước bên ngoài.

+ Ngay 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nêxi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan).

- Mục tiêu ASEAN: phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

- Tháng 2/1976, các nước ASEAN kí hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á tại Ba-li.

- Sau tháng 12/1978, quan hệ giữa ASEAN với các nước Đông Dương trở nên căng thẳng, đối đầu.

- Kinh tế: các nước ASEAN thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu.

- ASEAN kết nạp các thành viên mới: Bru-nây (1948), Việt Nam | (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999).
 

Bổ sung thêm kiến thức qua bài trả lời câu hỏi trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

Thuật ngữ và khái niệm bài 5 sử 9

- Đông Nam Á: khu vực kinh tế - văn hoá gồm 11 quốc gia ở phía đông nam châu Á, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Các nước Đông Nam Á đã gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập 8/8/1967

- ASEAN: viết tắt cụm từ tiếng Anh “The Association of South East Asian Nations” - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

* Trên đây là sơ lược các kiến thức quan trọng của bài 5 sử 9. Để ôn tập và nắm vững các kiến thức này các em có thể tham gia làm bộ đề trắc nghiệm hoặc xem thêm phần soạn sử 9 bao gồm loạt bài hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 22 đến 25 sách giáo khoa ở phần tiếp theo.

Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 5

Câu 1. Hãy sử dụng những từ (hoặc cụm từ) dưới đây điền vào chỗ chấm (...) để thấy được những nét khái quát về khu vực Đông Nam Á.

Những năm 50118/8/1967
Thái LanBăng Cốc 


Đông Nam Á hiện nay gồm(1)......nước với dân số ước tính khoảng 536 triệu người. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, trừ(2)..........hầu hết các nước đều là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, nhiều nước đã nổi dậy giành chính quyền như: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. Tới giữa (3) ..........của thế kỷ XX, các quốc gia Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc. Ngày (4)........., Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại (5).........với sự tham gia của 5 nước. Tháng 7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bẩy của ASEAN.

➜  Xem đầy đủ câu hỏi và đáp án đề trắc nghiệm sử 9 bài 5

Giải bài tập SGK

Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 9

Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 2 trang 25 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra đầu những năm 90 của thế kỉ XX là một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á

Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử 9

Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 1 trang 25 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực

Câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 22 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống các cuộc xâm lược trở lại của các nước đế quốc.