Câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 22 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống các cuộc xâm lược trở lại của các nước đế quốc.
Mục lục nội dung

ASEAN ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Các em có thể tham khảo câu hỏi thảo luận trang 24 sgk Sử 9 để có câu trả lời.

Câu hỏi

1. Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.

2. 

Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?

Trả lời Câu hỏi trang 22 SGK Lịch sử 9

1. Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh, các dân tộc Đông Nam Á nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị của thực dân.

- Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á lại phải tiến hành kháng chiến chống chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc như ở In-đô-nê-xi-a, Việt Nam...

- Từ những năm 50 của thế kỉ XX:

  • Lần lượt các nước giành được độc lập.
  • Tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực.
  • Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ (như Thái Lan, Phi-lip-pin), một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma).

2. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại:

  • Trong bối cảnh "Chiến tranh lạnh”, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực.
  • Tháng 9/1954, Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO), nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.
  • Thái Lan và Philipin tham gia vào khối quân sự SEATO.
  • Việt Nam, Lào, Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
  • Inđônêxia và Myanma thực hiện đường lối hòa bình trung lập

------

Tham khảo thêm đáp án câu hỏi khác trong Bài 5 - Các nước Đông Nam Á hoặc hướng dẫn giải câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM