Soạn sử 9 bài 6

Tài liệu hướng dẫn soạn lịch sử 9 bài 6Các nước châu Phi của ĐọcTàiLiệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và bộ câu hỏi trắc nghiệm cùng loạt bài hướng dẫn giải bài tập trong các trang từ 28 đến trang 29 sách giáo khoa.

Qua các nội dung soạn sử 9 bài 6 dưới đây các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức quan trọng của bài học này.

Bài 6 sử 9: Các nước châu Phi

Nội dung

Kiến thức sử 9 bài 6

Những kiến thức quan trọng bạn cần nằm vững của bài này:

I. Tình hình chung

- Phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

+ Thắng lợi của cuộc binh biến sĩ quan Ai Cập (tháng 7/1952) dẫn đến sự thành lập nước Cộng hoà Ai Cập (18/6/1953).

+ Nhân dân An-giê-ri đấu tranh vũ trang giành thắng lợi (1954 - 1962).

+ Năm 1960 được gọi là “năm châu Phi”, với sự kiện 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

- Công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội:

+ Khó khăn:

• Nhiều nước vẫn ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

• Xung đột, nội chiến do mâu thuẫn sắc tộc, hoặc tôn giáo (từ 1987 đến
1997, ở châu Phi có 14 cuộc xung đột và nội chiến).

• Nợ nần chồng chất, bệnh dịch hoành hành.

+ Thuận lợi:

• Sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

• Các nước châu Phi thành lập Tổ chức thống nhất châu Phi, nay gọi là Liên minh châu Phi (AU).

II. Cộng hoà Nam Phi

- Vài nét về địa lý: nằm ở cực nam châu Phi, diện tích: 1,2 triệu km?; dân số 43,6 triệu người (2002) trong đó 75,2 % là người da đen.

- Năm 1961, nước Cộng hoà Nam Phi tuyên bố độc lập.

- Chính quyền thực dân da trắng ở Nam Phi thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (chủ nghĩa A-pác-thai) với người da đen và da màu.

- Tổ chức Đại hội dân tộc Phi” (ANC) với lãnh tụ Nen-xơn Man-đêla, được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đã lãnh đạo người da đen đấu tranh đời thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc và đã giành thắng lợi vào năm 1993.

- "Tháng 5/1994, Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ hoàn toàn.

// Trên đây là sơ lược các kiến thức lịch sử 9 bài 6 quan trọng nhất mà các bạn phải nắm vững. Để ôn tập và rèn luyện, các bạn có thể tham gia làm đề trắc nghiệm hoặc xem thêm phần soạn sử 9 gồm các bài hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 28 và 29 sách giáo khoa.

Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 6

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Nước đầu tiên giành độc lập ở châu Phi là:

A. An-giê-ri

C. Ai Cập

B. Li-Bi

D. Nam Phi

2. “Năm châu Phi” là năm:

A. 1945

B. 1950

C. 1960

D. 1975

3. Tình hình châu Phi hiện nay:

A. Ổn định và phát triển

B. Khó khăn và không ổn định.

C. Không có Chiến tranh, xung đột

D. Tốc độ phát triển kinh tế cao trên thế giới

4. Liên minh châu Phi viết tắt là:

A. EU
 
B. ASEAN

C. AU

D. SEATO

➜ Xem đầy đủ câu hỏi và đáp án đề trắc nghiệm sử 9 bài 6

Giải bài tập SGK

Bài 1 trang 29 SGK Lịch sử 9

Bài 1 trang 29 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 1 trang 29 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai..