Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

12

Hướng dẫn làm bài 12: đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 10 trang 66 sgk Vật lí 12

Giải bài 10 trang 66 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Để đèn sáng bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu ?

Bài 8 trang 66 SGK Vật lí 12

Giải bài 8 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí 12 : Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu nếu biết điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều

Bài 7 trang 66 sgk Vật lí 12

Giải bài 7 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại theo công thức nào ?

Bài 6 trang 66 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 6 trang 66 sách giáo khoa Vật lí 12 : Để đảm bảo đèn sang bình thường, phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao nhiêu ?

Bài 5 trang 66 sgk Vật lí 12

Giải bài 5 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song, trên mỗi đèn có ghi: 220V - 115W; 220V - 132W

Bài 4 trang 66 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 4 trang 66 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Xác định điện trở, cường độ hiệu dụng, điện năng tiêu thụ của một bóng đèn...

Bài 3 trang 66 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Xác định giá trị trung bình theo thời gian của ...

Bài 2 trang 66 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 66 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Tại sao phải quy định thống nhất tần số của dòng điện xoay chiều tạo ra trong kỹ thuật?

Bài 1 trang 66 SGK Vật lí 12

Đáp án giải bài 1 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Phát biểu định nghĩa giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng ...

Bài 9 trang 66 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 9 trang 66 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu ?
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu