Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 9 trang 66 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 9 trang 66 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu ?

Đề bài:

Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là:

U = 80cos100 πt (V)

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu ?

A. 80 V;                                        B. 40 V

C. 80√2 V;                                    D. 40√2 V.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tổng quát xác định điện áp tức thời của đoạn mạch xoay chiều : u = U√2 cos ( ωt + φ )

 

Đáp án bài 9 trang 66 sgk Vật lí lớp 12

Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch được xác định bởi biểu thức : Đáp án bài 9 trang 66 sgk lý lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top