Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 8 trang 66 SGK Vật lí 12

Giải bài 8 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí 12 : Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu nếu biết điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều

Đề bài:

Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là:

U = 80cos100 πt (V)

Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu ?

A. 100 π rad/s;                 B. 100 Hz;

C. 50 Hz;                          D. 100 π Hz.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tổng quát của điện áp tức thời trong đoạn mạch xoay chiều: u = U0cos(ωt + φ)

Đáp án bài 8 trang 66 sgk Vật lí lớp 12

Chọn đáp án A.

Tần số góc của dòng điện là ω = 100 π rad/s.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    10:51 AM
11/08/2018    10:51 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu