Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 8 trang 66 SGK Vật lí 12

Giải bài 8 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí 12 : Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu nếu biết điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều

Đề bài:

Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là:

U = 80cos100 πt (V)

Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu ?

A. 100 π rad/s;                 B. 100 Hz;

C. 50 Hz;                          D. 100 π Hz.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tổng quát của điện áp tức thời trong đoạn mạch xoay chiều: u = U0cos(ωt + φ)

Đáp án bài 8 trang 66 sgk Vật lí lớp 12

Chọn đáp án A.

Tần số góc của dòng điện là ω = 100 π rad/s.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 66 SGK Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    10:51 AM
11/08/2018    10:51 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu