Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 12 trang 80 sgk Vật lí 12

Bài 12 trang 80 sgk Vật lí 12

Đáp án giải bài 12 trang 80 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Chọn câu đúng về biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch

Bài 11 trang 80 SGK Vật lí 12

Bài 11 trang 80 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 11 trang 80 sách giáo khoa Vật lí lớp 12, chọn câu đúng: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là ...

Bài 10 trang 80 SGK Vật lí 12

Bài 10 trang 80 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 10 trang 80 Sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 - Bài tập về Mạch có R, L, C mắc nối tiếp, chương 3 : Dòng điện xoay chiều

Bài 9 trang 80 sgk Vật lí 12

Bài 9 trang 80 sgk Vật lí 12

Giải bài tập 9 trang 80 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Viết biểu thức của i và tính hiệu điện thế đoạn mạch AM (Hình 14.4 SGK)

Bài 8 trang 80 SGK Vật lí 12

Bài 8 trang 80 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 80 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Viết biểu thức của i biết hiệu điện áp tức thời hai đầu mạch.

Bài 7 trang 80 sgk Vật lí 12

Bài 7 trang 80 sgk Vật lí 12

Giải bài 7 trang 80 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40 Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm thuần L ...

Bài 6 trang 79 sgk Vật lí 12

Bài 6 trang 79 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 6 trang 79 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Tính dung kháng của tụ điện C và cường độ hiệu dụng I.

Bài 5 trang 79 SGK Vật lí 12

Bài 5 trang 79 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn cách giải bài 5 trang 79 sách giáo khoa Vật lí 12 : Mạch điện xoay chiều gồm có R = 30 Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần ...

Bài 4 trang 79 SGK Vật lí 12

Bài 4 trang 79 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 4 trang 79 sách giáo khoa Vật lí lớp 12: Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i khi biết u

Bài 3 trang 79 SGK Vật lí 12

Bài 3 trang 79 SGK Vật lí 12

Xem lời giải bài 3 trang 79 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, đặc trưng của cộng hưởng.

X