Bài 7 trang 66 sgk Vật lí 12

Giải bài 7 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại theo công thức nào ?

Đề bài:

Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào ?

Câu hỏi bài 7 trang 66 sgk lý lớp 12

» Xem thêm: Bài 8 trang 66 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải:

Trong dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức Hướng dẫn giải bài 7 trang 66 sgk lý lớp 12

Đáp án bài 7 trang 66 sgk Vật lí lớp 12

Chọn đáp án: C.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 7 trang 66 sách giáo khoa Vật lí 12, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các dạng bài tập Vật lí lớp 12 khác tại doctailieu.com.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X