Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 1 trang 66 SGK Vật lí 12

Đáp án giải bài 1 trang 66 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Phát biểu định nghĩa giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng ...

Đề bài:

Phát biểu định nghĩa:

a) Giá trị tức thời;

b) Giá trị cực đại;

c) Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

» Xem thêm: Đáp án giải lý 12 bài 2 trang 66 sgk

 

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 66 sgk Vật lí lớp 12

a) Giá trị tức thời giá trị biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin.

b) Giá trị cực đại là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm cos hay sin bằng 1.

c) Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của cường độ bằng giá trị cực đại của cường độ chia √2

Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của điện áp bằng giá trị cực đại của điện áp chia √2

--------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm hướng dẫn giải và đáp án bài tập Lý 12 - phương pháp giải bài tập Vật lí lớp 12 khác chi tiết tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 66 SGK Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    20:55 PM
10/08/2018    20:55 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu