Mục lục bài học
Giải Bài Tập Công Nghệ 9

Bài 10: Thực hành: Món rán

9

Hướng dẫn làm bài 10: thực hành: món rán

Câu 3 trang 60 SGK Công nghệ 9

Giải câu 3 trang 60 sách giáo khoa công nghệ lớp 9 bài thực hành 10 về món rán chỉ ra trạng thái, hương vị, màu sắc của thành phẩm...

Câu 2 trang 60 SGK Công nghệ 9

Giải câu 2 trang 60 sách giáo khoa công nghệ 9 bài thực hành 10 về món rán chỉ ra những nguyên liệu động vật, thực vật có thể dùng để làm nhân món nem rán

Câu 1 trang 60 SGK Công nghệ 9

Giải câu 1 trang 60 sách giáo khoa công nghệ lớp 9 thực hành bài 10 món rán nêu ra các yếu tố làm cho nem rán được giòn lâu

Câu 2 trang 57 SGK Công nghệ 9

Giải câu 2 trang 57 sách giáo khoa công nghệ lớp 9 bài 10 thưc hành về món rán nêu ra yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm với những món làm từ thịt dăm..

Câu 1 trang 57 SGK Công nghệ 9

Giải câu 1 trang 57 sách giáo khoa công nghệ 9 bài 10 thực hành món rán chỉ ra có thể thay thịt nạc dăm bằng nguyên liệu nào khác
Back to top
Yêu cầu giải đề