Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

8

Hướng dẫn làm bài 1: định lí ta-lét trong tam giác

Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 5 trang 59 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Giải bài 4 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 59 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đáp án bài 3 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 59 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 2 trang 59 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Bài 1 trang 58 sgk Toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1 trang 58 sách giáo khoa môn Toán Hình học lớp 8 : Viết tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài cho trước.

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 58 sgk Toán lớp 8

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 58 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Đáp án câu hỏi bài 1 trang 57 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời và đáp án câu hỏi bài 1 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 56 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 56 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.
Back to top
Yêu cầu giải đề