Đáp án câu hỏi bài 1 trang 57 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời và đáp án câu hỏi bài 1 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D' (h.2). So sánh tỉ số

Hình 2 đề bài 1 trang 57

Đáp án lời giải

Đáp án bài 1 trang 57

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X