Trả lời câu hỏi bài 1 trang 58 sgk Toán lớp 8

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 58 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Hình 5 bài 1 trang 58

Đáp án lời giải

a) Vì a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:

b) Vì DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta có:

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X