Việt Bắc (Tố Hữu)

Việt Bắc (Tố Hữu)
Năm sáng tác:1954
Tác giả:Tố Hữu
Hoàn cảnh sáng tác:
Hiệp định Genève được ký kết (tháng 7 năm 1954), hòa bình trở lại. Tháng 10 năm 1954, Hồ Chí Minh, các cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, nhân sự kiện có tính chất lịch sử này, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc.
Phân tích Việt Bắc của Tố Hữu

Phân tích Việt Bắc của Tố Hữu

Bài viết hướng dẫn cách làm bài phân tích Việt Bắc mới nhất năm 2024, những gợi ý chi tiết phân tích nội dung, nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu).

Sơ đồ tư duy Việt Bắc của Tố Hữu

Sơ đồ tư duy Việt Bắc của Tố Hữu

Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Việt Bắc của Tố Hữu, hệ thống kiến thức về bài thơ Việt Bắc ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 12 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.

Cảm nhận về bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu)

Cảm nhận về bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu)

Hướng dẫn làm văn cảm nhận về bài thơ Việt Bắc, lập dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và tham khảo một số bài văn hay phân tích, cảm nhận nội dung bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Cảm nhận khổ 5 bài thơ Việt Bắc

Cảm nhận khổ 5 bài thơ Việt Bắc

Em hãy nêu cảm nhận khổ thơ thứ 5 của bài thơ Việt Bắc: Nhớ gì như nhớ người yêu … để thấy rõ tình cảm sâu nặng của những người Việt Nam trong kháng chiến