Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 12

Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)

12

Hướng dẫn làm tuyên ngôn độc lập (hồ chí minh)

Sơ đồ tư duy Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh, hệ thống kiến thức về bài Tuyên ngôn độc lập ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 12 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.

So sánh 3 bản Tuyên ngôn độc lập, Bình ngô đại cáo, Nam quốc sơn hà

So sánh điểm giống và khác nhau giữa 3 bản Tuyên ngôn độc lập, Bình ngô đại cáo, Nam quốc sơn hà về hoàn cảnh, nội dung tuyên bố độc lập.

Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập

[Văn mẫu 12] Phân tích cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) để hiểu rõ về áng văn chính luận hào hùng đanh thép của dân tộc ta

Chứng minh Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc

[Văn mẫu 12] Nghị luận về sức lay động của Tuyên ngôn Độc lập, cùng Đọc tài liệu lí giải vì sao bản Tuyên ngôn Độc lập tư khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc

Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh

Giới thiệu đôi nét về Hồ Chí Minh, tóm tắt tiểu sử kèm tuyển chọn mở bài giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh hay nhất dành cho các em tham khảo.

Dàn ý liên hệ phần mở đầu của Tuyên ngôn độc lập và Đại cáo bình Ngô

Lập dàn ý phân tích phần mở đầu của Tuyên ngôn độc lập từ đó liên hệ tới phần mở đầu của Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) về cách xác lập chân lí về quyền độc lập dân tộc.

Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Tuyển tập văn mẫu hay nêu cảm nhận về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn tham khảo lớp 12

Cảm nhận về phong cách nghệ thuật văn chính luận của Hồ Chí Minh

Tuyển chọn những bài văn hay nêu cảm nhận về phong cách nghệ thuật văn chính luận của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phân tích phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh

Tuyển chọn những bài văn hay phân tích, làm rõ đặc điểm phong cách nghệ thuật của chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của Người.

Phân tích quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh

Tuyển chọn những bài văn hay trình bày và phân tích quan điểm sáng tác văn học của chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm trong sự nghiệp của Người.
Back to top