Nam và nữ - Tuần 31

Tập đọc Công việc đầu tiên

Tập đọc Công việc đầu tiên

Hướng dẫn soạn bài Công việc đầu tiên do Đọc Tài Liệu biên soạn tổng hợp kiến thức trọng tâm và gợi ý trả lời câu hỏi trang 127 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2.