Người công dân - Tuần 20

5

Hướng dẫn làm người công dân - tuần 20

Soạn bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động - Tiếng Việt 5

Hướng dẫn soạn bài trang 23 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 20 bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động.

Soạn bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Xem ngay hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, tuần 20 trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2.

Soạn bài Tập làm văn: Tả người (kiểm tra viết) - Tiếng Việt lớp 5

Hướng dẫn soạn bài kiểm tra viết tập làm văn trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Văn tả người.

Soạn bài Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng trang 20 SGK Tiếng Việt 5

Hướng dẫn soạn bài trang 20 tuần 20 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng - Đỗ Đình Thiện.

Soạn bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 19 SGK Tiếng Việt 5

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện trang 19 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 20: Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân - Tiếng Việt 5

Xem ngay hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân, tuần 20 trang 18 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2.

Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Cánh cam lạc mẹ - Tiếng Việt 5

Xem ngay hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn bài Chính tả (Nghe - viết) - Cánh cam lạc mẹ, trang 17 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2.

Soạn bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ - Tiếng Việt 5

Hướng dẫn soạn bài trang 15 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 20 bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ.
Back to top
Yêu cầu giải đề