Vì cuộc sống thanh bình - Tuần 23

5

Hướng dẫn làm vì cuộc sống thanh bình - tuần 23

Tập đọc: Phân xử tài tình

Soạn bài Tập đọc: Phân xử tài tình trang 46 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 được Đọc tài liệu tổng hợp và biên soạn đầy đủ các nội dung hướng dẫn đọc - hiểu câu chuyện.

Chính tả: Cao Bằng

Soạn bài Chính tả: Cao Bằng trang 48 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 23 được Đọc tài liệu tổng hợp đầy đủ những kiến thức cần chú ý và bài thơ Cửa gió Tùng Chinh đúng nhất.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trật tự - An ninh

Soạn bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh trang 48 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 23, với đầy đủ nội dung lý thuyết tổng hợp và gợi ý làm bài tập SGK

Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 49

Soạn bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 49 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 23, Đọc tài liệu sẽ hướng dẫn các em học sinh trình bày về câu chuyện chủ đề góp sức bảo vệ an ninh, trật tự.

Tập đọc: Chú đi tuần

Soạn bài Tập đọc: Chú đi tuần trang 51, 52 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 23 do Đọc tài liệu biên soạn đầy đủ các nội dung hướng dẫn đọc bài cùng hướng dẫn hiểu bài một cách dễ dàng.

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động trang 53

Soạn bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động trang 53 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 23, Đọc tài liệu tổng hợp đầy đủ lý thuyết cùng gợi ý làm bài cho 5 hoạt động cụ thể trong SGK.

Luyện từ và câu: Nối vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 54

Soạn bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 54 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 23, các em học sinh sẽ tìm hiểu cách nối câu ghép có quan hệ tăng tiến và gợi ý làm bài tập SGK ngắn gọn, chính xác.

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Soạn bài Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện lớp 5 trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 23, để các em học sinh nhắc lại kiến thức làm bài văn kể chuyện lớp 5 và rút kinh nghiệm cho bài làm văn của mình
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu