Bài 4 trang 55 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 55 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Điền những đơn vị thích hợp trong khung vào chỗ trống các câu sau ...
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 ...

b. Trọng lượng của một con chó là 70 ...

c. Khối lượng của một bao gạo là 50 ...

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 ...

e. Thể tích nước trong một bể nước là 3 ...

Đáp án câu hỏi bài 4 trang 55 sgk Vật lí lớp 6

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kilôgam trên mét khối

b. Trọng lượng của một con chó là 70 niutơn

c. Khối lượng của một bao gạo là 50 kilôgam.

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 niutơn trên mét khối.

e. Thể tích nước trong một bể nước là 3 mét khối.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X