Trang 54 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xuất bản: 29/08/2022 - Cập nhật: 30/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 19, 20, 21, 22, 23 trang 54 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 3.19 trang 54 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 3.41.

Bai 3.19 trang 54 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

a) Giải thích tại sao xx’//yy’.

b) Tính số đo góc MNB.

Bài giải

a) Vì \(\widehat {t'AM} = \widehat {ABN}( = 65^\circ )\), mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên xx’//yy’ ( Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.)

b) Vì xx’//yy’ nên \(\widehat {x'MN} = \widehat {MNB}\)( 2 góc so le trong), mà \(\widehat {x'MN} = 70^\circ  \Rightarrow \widehat {MNB} = 70^\circ \)

Bài 3.20 trang 54 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 3.42, biết rằng Ax//Dy, \(\widehat A = 90^\circ ,\widehat {BCy} = 50^\circ \). Tính số đo các góc ADC và ABC.

Bai 3.20 trang 54 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Vì Ax // Dy, mà AD \( \bot \) Ax nên AD \( \bot \) Dy. Do đó, \(\widehat{ADC}=90^0\)

Vì Ax // Dy nên \(\widehat {ABC} = \widehat {BCy}\) ( 2 góc so le trong), mà \(\widehat {BCy} = 50^\circ  \Rightarrow \widehat {ABC} = 50^\circ \)

Vậy \(\widehat{ADC}=90^0; \widehat {ABC} = 50^\circ \)

Bài 3.21 trang 54 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 3.43. Giải thích tại sao:

Bai 3.21 trang 54 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

a) Ax’ // By     b) By \( \bot \) HK

Bài giải

a) Vì \(\widehat {xAB} = \widehat {ABy}( = 45^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax’ // By ( Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.)

b) Vì Ax’ // By, mà By \( \bot \) HK nên Ax’ \( \bot \) HK

Bài 3.22 trang 54 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho tam giác ABC. Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với BC. Vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với AC. Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường thằng b? Vì sao?

Bài giải

Bai 3.22 trang 54 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Theo Tiên đề Euclid:

+) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng BC, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng BC. Đường thẳng đó là a

+) Qua điểm B nằm ngoài đường thẳng AC, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng BC. Đường thẳng đó là b

Như vậy, có thể vẽ được 1 đường thẳng a, 1 đường thẳng b.

Bài 3.23 trang 54 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 3.44. Giải thích tại sao:

Bai 3.23 trang 54 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

a) MN//EF

b) HK//EF

c) HK//MN

Bài giải

a) Vì \(\widehat {MNE} = \widehat {NEF}( = 30^\circ )\), mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên MN//EF ( Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.)

b) Vì \(\widehat {DKH} = \widehat {DFE}( = 60^\circ )\), mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên HK//EF ( Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.)

c) Vì MN//EF; HK//EF nên HK//MN

Bài tiếp theo: Trang 57 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 54 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM