Trang 50 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xuất bản: 29/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 12, 13, 14, 15, 16 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 3.12 trang 50 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 3.28.

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

Bài giải

a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ

Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE và góc MPQ.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEF

Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNF

Bài 3.13 trang 50 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 3.29, biết \(\widehat {xAz} = 50^\circ \), \(\widehat {yBz} = 50^\circ \). Giải thích tại sao Ax//By.

Bài giải

\(\widehat {xAz} = \widehat {yBz}( = 50^\circ )\)

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên Ax//By (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.14 trang 50 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD //AB

Bài giải

a) Vẽ đường thẳng d

Vẽ đường thẳng d’ song song với d

b) Vẽ đoạn thẳng CD. Đo độ dài CD.

Kẻ đường thẳng a // CD

Trên đường thẳng a, lấy 2 điểm A và B sao cho AB = CD : 2

Bai 3.15 trang 50 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thu

Chú ý:

Để dễ dàng vẽ 2 đường thẳng song song, ta có thể kẻ các đường thẳng trùng với dòng kẻ của quyển vở.

Bài 3.15 trang 50 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 35 \(^\circ \).

Chứng tỏ MN // QP.

Bài giải

\(\widehat {MNQ} = \widehat {PQN}( = 35^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên MN // QP. (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.16 trang 50 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 60\(^\circ \)(\(\widehat {xAB} = \widehat {yBA} = 60^\circ \)). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Bài giải

Bài 3.16 trang 50 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau. Vì \(\widehat {xAB} = \widehat {yBA}( = 60^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // By.

Bài tiếp theo: Trang 53 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 50 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM