Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 17/06/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các yếu tố trên thì giá cả cung mang tính tập trung nhất.

Khi giá cả tăng lên, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, lượng cung tăng lên và ngược lại, khi giá cả giảm xuống, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, lượng cung giảm xuống.

Các yếu tố ảnh hưởng tới cung và cầu:

  • Giá cả của hàng hóa và dịch vụ có liên quan.
  • Thu nhập tiền mặt.
  • Thị hiếu của xã hội.
  • Chất lượng hàng hóa.
  • Tổng dân số.
  • Sử dụng công nghệ.
  • Cơ hội sinh lời.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến quá tải nên hay bị cắt điện luân phiên. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy nhà sản xuất đã áp dụng nội dung nào dưới đây của quy luật cung - cầu?

Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến quá tải nên hay bị cắt điện luân phiên. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy nhà sản xuất đã áp dụng nội dung:

Khi cầu giảm sản xuất thu hẹp dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44, 45 thì cung- cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng và ngược lại khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa giảm xuống. Vậy đáp án đúng là cung cầu tác động lẫn nhau.

Nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng lên vào đầu năm học nên thời điểm này, các nhà sản xuất đã mở rộng sản xuất và kinh doanh mặt hàng này. Các nhà sản xuất đã vận dụng nội dung nào dưới đây hệ cung - cầu?

Nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng lên vào đầu năm học nên thời điểm này, các nhà sản xuất đã mở rộng sản xuất và kinh doanh mặt hàng này. Các nhà sản xuất đã vận dụng: Cung - cầu tác động lẫn nhau.

Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hoá có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hoá?

Cạnh tranh, cung - cầu làm cho giá cả hàng hoá có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hoá.
Giá cả hàng hóa là một chỉ số phản ánh mức độ cung và cầu của các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường. Giá cả hàng hóa ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế, như lạm phát, tăng trưởng, tiêu dùng, đầu tư, thương mại và cạnh tranh.

Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến cung - cầu?

Đáp án BGiá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu

Vận dụng quan hệ cung - cầu điều tiết giá cả trên thị trường thông qua pháp luật, chính sách là thể hiện vai trò của chủ thể nào dưới đây?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 46 thì đối với Nhà nước vận dụng thông qua việc điều tiết cung - cầu trên thị trường....Nhà nước cân thông qua pháp luật, chính sách...nhằm cân đối lại cung - cầu, ổn định giá cả và đời sống của nhân dân. Vậy đáp án đúng là Nhà nước.

Khi cầu giảm sản xuất thu hẹp dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44, 45 thì cung- cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng và ngược lại khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa giảm xuống. Vậy đáp án đúng là cung cầu tác động lẫn nhau.

Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định

Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Thực chất của quan hệ cung - cầu là mối quan hệ giữa

Thực chất của quan hệ cung - cầu là mối quan hệ giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

Ở trường hợp cung - cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại?

Ở trường hợp cung < cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X