30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 8)

Bộ 30 đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia hay nhất (đề số 8) có đáp án giúp bạn ôn luyện các kiến thức môn Giáo dục công dân đã học

Câu 1. Trong nền kinh tế hàng hóa khái niệm cầu được gọi tắt cho cụm từ nào?

A. Nhu cầu có khả năng thanh toán.

B. Nhu cầu của người tiêu dùng.

C. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa

D. Nhu cầu của mọi người.

Câu 2. Trong nền sản xuất hàng hóa mục đích của sản xuất là để

A. tiêu dùng.

B. bán.

C. trưng bày

D. tiêu dùng và để bán.

Câu 3. Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu là

A. giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán.

B. giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu.

C. giá cả, thu nhập.

D. thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán.

Câu 4. Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ

A. hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường.

B. do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường.

C. đang lưu thông trên thị trường.

D. đã có mặt trên thị trường.

Câu 6. Khi cầu giảm sản xuất thu hẹp dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

A. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu

B. Cung cầu tác động lẫn nhau.

C. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.

D. Thị trường chi phối cung cầu.

Câu 7. Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

A. Nguồn lực.

B. Giá cả.

C. Chi phí sản xuất.

D. Năng suất lao động.

Câu 9. Khi cung lớn hơn cầu và khi cung nhỏ hơn cầu thì đều ảnh hưởng đến

A. việc thu hẹp sản xuất.

B. việc mở rộng sản xuất.

C. giá trị sử dụng của hàng hóa trên thị trường.

D. giá cả thị trường.

Câu 10. Trên thực tế sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào?

D. Cung thường lớn hơn cầu.

A. Cung, cầu thường cân bằng.

B. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau.

C. Cầu thường lớn hơn cung.

Câu 11. Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp

A. cung và cầu tăng.

B. cung giảm, cầu tăng.

C. cung tăng cầu giảm.

D. cung và cầu giảm.

Câu 12. Khi trên thị trường giá cả tăng thì xảy ra trường hợp

A. cung và cầu giảm.

B. cung và cầu tăng.

C. cung giảm, cầu tăng.

D. cung tăng, cầu giảm.

Câu 13. Khi trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp

A. giá cả tăng.

B. giá cả giảm.

C. giá cả giữ nguyên.

D. giá cả bằng giá trị.

Câu 14. Khi giá cả hàng hóa tăng lên thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây?

A. cung giảm, cầu giảm

B. cung tăng, cầu giảm.

C. cung giảm, cầu tăng.

D. cung tăng, cầu tăng.

Câu 15. Khi giá cả giảm thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây?

A. cung tăng, cầu giảm

B. cung giảm, cầu tăng.

C. cung tăng, cầu tăng.

D. cung giảm, cầu giảm.

Câu 17. Người tiêu dùng sẽ có lợi khi mua hàng hóa ở trường hợp nào dưới đây?

A. Cung = cầu

B. Cung < cầu.

C. Cung > cầu.

D. Cung ≤ cầu.

Câu 19. Nhận định nào sau đây không đúng, khi giá cả tăng lên thì

A. người tiêu dùng không có lợi.

B. các doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

C. các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất.

D. lượng cung tăng lên.

Câu 20. Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu?

A. giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu.

B. thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán.

C. giá cả, thu nhập.

D. giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán.

Câu 21. Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?

A. Công ty A đã bán ra 1 triệu sản phẩm.

B. Trong kho công ty A không còn sản phẩm nào.

C. Công ty A chưa có dự kiến sản xuất thêm sản phẩm.

D. Dự kiến công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm.

Câu 24. Cho các trường hợp sau: (1) Anh A mua vé xem phim lúc bộ phim khởi chiếu lần đầu (2) Anh B bán nhãn vào dịp giữa mùa, (3) Chị C mua lại sách giáo khoa cũ. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. (1) Anh A sẽ mua được vé rất rẻ.

B. (2) Anh B sẽ bán nhãn được giá rất đắt.

C. (3) Chị C sẽ mua được sách giá rẻ.

D. (4) Anh A và chị C sẽ mua được hàng hóa giá cao.

Câu 25. Khi giá cam là 15.000 VNĐ/kg thì hàng ngày trên thị trường Hà Nội lượng cam được bán ra đến 10 tấn cam. Nhưng khi lên tới 30.000 VNĐ/kg thì lượng cam được bán ra có 4 tấn cam một ngày. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

A. Giá cam lên cao do sự quản lí, bình ổn giá của Nhà nước.

B. Giá cam thay đổi là do nhu cầu tiêu dùng của người mua thay đổi.

C. Với mức giá khác nhau, người tiêu dùng sẽ có mong muốn và khả năng đáp ứng khác nhau.

Câu 27. Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguồn cung không đáp ứng đủ thì sẽ xảy ra tình trạng gì dưới đây?

A. Giá vật liệu xây dựng tăng.

B. Giá cả ổn định.

C. Giá vật liệu xây dựng giảm.

D. Thị trường bão hòa.

đáp án 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 8)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 15 B
Câu 2 D Câu 16 B
Câu 3 A Câu 17 C
Câu 4 A Câu 18 A
Câu 5 A Câu 19 C
Câu 6 B Câu 20 D
Câu 7 B Câu 21 A
Câu 8 A Câu 22 A
Câu 9 D Câu 23 A
Câu 10 B Câu 24 C
Câu 11 B Câu 25 C
Câu 12 D Câu 26 C
Câu 13 B Câu 27 A
Câu 14 B Câu 28 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X