Ý nghĩa to lớn của phong trào Đồng khởi (1959 -1960) là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nghĩa to lớn của phong trào "Đồng khởi" (1959 -1960) là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phong trào “Đồng khởi” đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Đây là ý nghĩa to lớn của phong trào này, ảnh hưởng đến sự phát triển của cách mạng miền Nam ở giai đoạn sau.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X