Vùng nào nước ta có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vùng nào nước ta có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất ở nước ta là Đồng bằng sông Hồng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X