Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở chỗ

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở chỗ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở chỗ khí hậu ít có sự phân hóa theo độ cao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X