Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X